Niên kí CLC - Mười năm, một chặng đường nhìn lại.  

…Mười năm, không phải là quá dài với một đời người. Nhưng mười năm có thể là một phần ba chặng đường - đoạn giữa - của một đời nghề. Mười năm, chưa phải là tất cả, nhưng cũng là khoảng thời gian ghi dấu ấn nhiều sự kiện, khắc sâu vào tâm khảm khiến ta không thể nào quên. Mười năm, chưa phải là đủ nhưng cũng không làm ta phải hổ thẹn khi mỗi ngày mỗi giờ, cùng với các đồng nghiệp CLC thân yêu, chúng ta đã sống hết mình và cống hiến…


Tin mới nhất Tin mới nhất