Bản in

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017-2018


              Số: 05/ TB-NĐC                                                  Thái Thụy, ngày  21 tháng 09 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v các khoản thu năm học 2017 - 2018

 

- Căn cứ vào Quyết định số 2814/QĐ- UBND Tỉnh ngày 16/12/2013

- Căn cứ công văn hướng dẫn liên sở số 218 -14/2012/QĐ - GD& ĐT

- Căn cứ công văn hướng dẫn liên sở số 288 -14/2012/QĐ - GD& ĐT

- Căn cứ hướng dẫn số 02/HD-UBND huyện Thái Thụy ngày 23/08/2016 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh.

- Thực hiên công văn số 377/GD&ĐT ngày 25/8/2017 về việc hướng dẫn công tác tài chính, CSVC-thiết bị dạy học năm học 2017-2018.

 - Căn cứ cuộc họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh ngày 14 tháng 9 năm 2017, nhà trường đã trình các khoản thu Cụ thể các khoản thu năm học 2017 - 2018 như sau:

I. CÁC KHOẢN THU CỐ ĐỊNH TRONG THÁNG: Thông báo thu  tuần 2 hàng tháng các khoản:

II. CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP 1 LẦN TRONG NĂM

1. Các khoản đóng góp học kì I: Tháng 9,10,11/2017.


2. Các khoản đóng góp học kì II: Tháng 2,3/2018

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                      Hiệu trưởng

                                                                                                                     (Đã kí)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Trịnh Thị Thu Hiền

 

 

 

 

 Các thông tin khác:

Tin mới nhất Tin mới nhất