Tài nguyên Tài nguyên


STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 ~$DA vao 10 TBinh 20132014
2 Bao cao Sơ ket Hoc ki I nam hoc 2011-2012
3 Bo hinh ve Hinh hoc 7 ki 1
4 Chuyen de Ban do tu duy-Trien khai voi hoc sinh
5 Chuyen de cong tac chu nhiem lop
6 Chuyen de HDSD bang thong minh
7 Hình thoi - bài dạy điện tử- Very hot
8 suntimes
9 Y Phuong tam su ve bai tho Noi voi con
Hiển thị 9 mục.
Bài giảng điện tử
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Bai giang Elearning - Đoi xung truc - Toan 8 - Ha
2 Đại số 8 - Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn
3 Doi xung truc
4 HG 2012- Tieng ga trua
5 Ngoai khoa tho tru tinh trung dai Viet Nam - Hanh
6 On tap chuong IV - Đại số 8 - Ha
7 Sống chết mặc bay - Hạnh
8 Toan 7 - CGC - Ha
9 Vat ly 9 - Mat - Tham
Hiển thị 9 mục.
Ngân hàng đề thi
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 De - DA HSG Toan 7 nam 2013
2 De khao sat chat luong dau nam 13-14 Văn 7
3 Đề khảo sát CL đầu năm - Môn Tiếng Anh 9
Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 9.
4 Đe thi HSG Tinh Hoa hoc 9 - Ca Mau (2010 - 2011)
5 Đe thi HSG Tinh Sinh 9 - Ca Mau (2010 - 2011)
Hiển thị 5 mục.