Bản đồ Bản đồ
Liên hệ - Góp ý Liên hệ - Góp ý
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

Địa chỉ: thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình

Điện thoại: 0363 710 568

 

Bạn có thể nhập các thông tin theo mẫu dưới đây rồi gửi cho chúng tôi. Cảm ơn bạn !

 

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác