Tin mới nhất Tin mới nhất
Bản in


  

PHÒNG GD - ĐT THÁI THỤY
Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
 
         DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN THCS NĂM HỌC 2013-2014
                                        (Thời điểm tháng9 /2013)
 
STT
Họ và tên
Ngày tháng
 năm sinh
Chức vụ
Trình độ CM
Năm vào ngành
Nơi ở hiện nay
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
Lê Thị Thoa
04/02/1969
HT
ĐH sư phạm Văn
1991
TT Diêm Điền
2
Trịnh Thị Thu Hiền
21/05/1978
PHT
ĐH sư phạm NN
2006
TT Diêm Điền
3
Tô Thanh Quý
12/11/1976
PHT
ĐH TDTT
2004
Thụy Hà
4
Vũ Thị Kim Thanh
25/02/1985
KT
ĐH TC-Kế toán
2007
TT Diêm Điền
5
Nguyễn Thị Hương
07/04/1966
TTCM
ĐH sư phạm Sinh
1989
TT Diêm Điền
6
Nguyễn Thị Xuân
30/05/1968
GV - TTNC
TKHĐ
ĐH sư phạm Toán
1991
TT Diêm Điền
7
Vũ Thị Thắm
18/07/1982
GV
ĐH sư phạm Lý
2002
Thụy Phong
8
Bùi Văn Quyết
10/09/1976
GV
CĐ sư phạm Toán
1997
TT Diêm Điền
9
Nguyễn Văn Diễn
09/12/1980
GV
ĐH sư phạm Hóa
2002
TT Diêm Điền
10
Nguyễn Thị Thuý Ngân
15/08/1971
GV
ĐH sư phạm TD
1994
TT Diêm Điền
11
Nguyễn Thị Thu Minh
07/05/1974
GV TPCM
ĐH sư phạm Toán
1995
TT Diêm Điền
12
Phạm Tố Uyên
01/04/1980
GV
ĐH sư phạm Toán
2001
TT Diêm Điền
13
Đoàn Thị Ngoan
10/10/1985
GV
CĐ sư phạm Hóa
2007
TT Diêm Điền
14
Vũ Văn Phương
02/01/1985
GV
ĐH sư phạm Tin
2008
Thụy Hà
15
Nguyễn Hữu Chung
25/02/1984
GV
ĐH sư phạm Lý
2007
TT Diêm Điền
16
Nguyễn Phương Nam
19/10/1983
GV - BTCĐ
ĐH sư phạm Sinh
2007
Thụy Dân
17
Phan Hải Hà
09/06/1980
GV
ĐH sư phạm Toán
2001
TT Diêm Điền
18
Nguyễn Thị Ngọc Anh
25/04/1981
GV
ĐH sư phạm Tin
2004
TT Diêm Điền
19
Hoàng Thị Luỹ
17/12/1960
GV - CTCĐ
CĐ sư phạm Văn
1982
TT Diêm Điền
20
Hứa Thị Hiện
01/12/1969
GV
ĐH sư phạm Văn
1989
TT Diêm Điền
21
Nguyễn Thị Dung
15/01/1970
GV
ĐH sư phạm Sử
1993
TT Diêm Điền
22
Trịnh Thị Bích Nga
10/10/1971
GV
ĐH sư phạm Văn
1992
Thụy Hà
23
Lê Thị Hồng Lý
25/11/1972
GV
ĐH sư phạm Địa
1993
Thụy Lương
24
Tô Quang Mạnh
20/06/1965
GV
ĐH sư phạm  Mỹ Thuật
1989
Thụy Hà
25
Vũ Mạnh Cương
17/04/1977
GV - TPT
ĐH sư phạm Nhạc
2003
TT Diêm Điền
26
Nguyễn Tiến Trì
20/10/1980
GV - TTCM
ĐH sư phạm Văn
2003
TT Diêm Điền
27
Lê Thị Xanh Hương
24/12/1980
GV - TPCM
ĐH sư phạm ngọai ngữ- Tiếng  Anh
2003
Thụy Lương
28
Nguyễn Thị Hạnh
20/07/1984
GV
ĐH sư phạm Văn
2007
TT Diêm Điền
29
Nguyễn Thị Duyên
24/02/1974
GV
ĐH sư phạm Văn
1994
TT Diêm Điền
30
Phí Thị Minh Thành
22/01/1974
GV
ĐH sư phạm ngọai ngữ- Tiếng  Anh
1994
TT Diêm Điền
31
Đàm Thị Nhàn
10/10/1983
GV
ĐH sư phạm Địa
2006
TT Diêm Điền
32
Đỗ Thị Mai
12/10/1977
GV
ĐH sư phạm ngọai ngữ- Tiếng  Anh
2006
Thụy Lương
33
Lê Thị Liên
16/04/1975
GV
ĐH sư phạm Văn
1998
TT Diêm Điền