Tin mới nhất Tin mới nhất
Bản in 

 


 

PHÒNG GD-ĐT THÁI THUYDANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH       TÍNH ĐẾN THÁNG 9/2011

SỐ TTHỌ VÀ TÊN NGÀY SINHCHỨC VỤNĂM VÀO NGÀNHTRÌNH ĐỘ CMCHỖ Ở HIỆN NAYGHI CHÚ
1                  LÊ THỊ THOA04/02/1969HIỆU TRƯỞNG1991ĐH VĂN 285 khu 7 TT D Đ 
2NGUYỄN KHÁNHTƯỜNG02/01/1976PHÓ HT1997 ĐH LÝAn Tiêm II  Thụy Dân 
3TÔ THANH   QUÝ11/12/1976PHÓ HT2002ĐH TDỤCXóm 7 Thụy Hà 
4TRỊNH THỊ PHƯƠNGTHẢO09/17/1987VĂN PHONG2011CĐKẾ TOÁNKhu 3 Thị trấn Đ ĐHĐỒNG
5VŨ THỊ KIM THANH25/02/1985KẾ T OÁN2007CĐ KẾ TOÁNSN 295 khu7 TT D ĐHỌC ĐH
6TẠ THỊ QUỲNH TRANG02/12/1983THƯ VIỆN2005TC THƯ VIỆNKhu 1 TT D ĐHỌC ĐH
7HOÀNG THỊ LUỸ17/12/1960GV, CTCD, C8A41982CĐ VĂNSN 158 Khu 9 TT D Đ 
8TÔ QUANG MẠNH20/06/1965GV-TKHĐ1989ĐH MTHUẬTXóm 7 Thụy Hà 
9NGUYỄN THỊ HƯƠNG07/04/1966GV,TTCM,CN9A21989ĐH SINHKhu 2 TT Diêm Điền 
10NGUYỄN THỊ XUÂN05/30/19681GV- CN 9A31990 ĐH TOÁNKhu 7 TT Diêm Điền 
11HỨA THỊ HIỆN01/12/1969GV-TQ- CN 9A31989ĐH VĂNSN 304 khu 7 TT D Đ 
12NGUYỄN THỊNGÂN05/18/1971GV1994CĐ THỂ DỤCKhu 8 TTDiêm ĐiềnHỌC ĐH
13TRỊNH THỊ BÍCH NGA10/10/1971GV1992ĐH VĂNMai Diêm Thụy Hà 
14NGUYỄN THỊ DUNG15/01/1970GV1993ĐH SỬSố nhà 207 Khu 6D Đ 
15LÊ THỊ 25/11/1972GV- CN 9A51993ĐH ĐỊASN 255 khu 6 TT D Đ 
16NGUYỄN THỊDUYÊN02/02/1974GV-CN 9A41994ĐH VĂN  
17NGUYỄN THỊ THU
MINH
07/05/1974GV-CN 8A31994ĐH TOÁNSN 147 Khu 1 TT D Đ 
18PHÍ THỊ MINHTHÀNH22/01/1974GV1998ĐH NN- TA  
19HÀ THỊ SÁU29/09/1974GV- CN 8A21999ĐH TOÁNTT D Điền 
20LÊ THỊLIÊN16/04/1975GV - CN 6A11996ĐH CVĂN  
21BÙI VĂN QUYẾT10/09/1976GV1997CĐ TOÁNHống - Thụy Ninh 
22ĐỖ THỊMAI12/10/1977GV1998ĐH NN-TA  
23VŨ MẠNH CƯƠNG17/04/1977GV-TPT2003ĐH NHẠCSN 246 khu 4 TT D Đ 
24TRỊNH THỊ THU HIỀN21/05/1978GV2006ĐH T.ANHKhu 1 TT D Đ 
25LÊ THỊ XANH HƯƠNG24/12/1978GV- TPCM2003 ĐH T.ANHThụy Lương 
26PHẠM TỐ UYÊN01/04/1980GV-CN7A12001 ĐH TOÁNKhu 8 TT D Đ 
27PHAN HẢI 09/06/1980GV2002ĐH TOÁN  
28NGUYỄN VĂN DIÊN09/12/1980GV2002ĐH HOÁXóm 3 Thái thuỷ 
29NGUYỄN TIẾN TRÌ20/10/1980GV-TTCM2003ĐH VĂNSN 342 TT D Đ 
30NGUYỄN THỊ NGỌC ANH25/04/1981GV2004ĐH CNTT  
31VŨ THỊ THẮM07/18/1982GV2004CĐ LÝThuỵ Phong Thái Thuỵ  
32ĐÀM THỊNHÀN10/10/1983GV62004CĐ ĐỊA HỌC ĐH
33  NGUYỄN PHƯƠNG NAM10/19/1983GV-BTCĐ2007CĐ S-HÓAXóm 4 Thuỵ Chính HỌC ĐH
34VŨ VĂN PHƯƠNG01/02/1985GV2009ĐH CNTTXóm 7 Thụy Hà 
35ĐOÀN THỊ NGOAN10/10/1985GV- CN 8A12007CĐ  H-SINHThùy Dương HỌC ĐH
36NGUYỄN HỮU CHUNG25/02/1985GV2007CĐ LÝKhu Nội trú 
37HOÀNG THỊDUYÊN21/07/1987GV2011ĐH LÝ HĐỒNG
 
 


 

 
 

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thoa